Vesa

”Synnyin Tervossa kuusilapsisen perheen neljäntenä. Kaveripiiri löytyi omasta takaa ja veljeksiin on vahva yhteys vieläkin, vaikka lapsuudessa oli tyydyttävä vähään ja töitä oli opittava tekemään hyvin varhain. Perhe muutti Kouvolan seudulle 60-luvun loppupuolella. Kirjoitin ylioppilaaksi Voikkaan lukiosta.

Halu palvella isänmaata ohjasi nuoren miehen tien upseerin uralle ja Rajavartiolaitokseen, jossa työskentelin kaikissa johtoportaissa päätyen everstinä Raja- ja merivartiokoulun johtajaksi. Monipuolisella uralla kokemus painottui Venäjä- ja Frontex-yhteistyön ohella henkilöstöjohtamisen tehtäviin. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon lisäksi olen opiskellut upseeriopintoihin liittyen kasvatustiedettä ja matematiikkaa. Johtamistaidon opistolla suoritin v. 2007 strategisen henkilöstöjohtamisen tutkinnon.

Vaikka toiminnan ja talouden suunnittelun ja henkilöstöjohtamisen osalta työskentely kuntaorganisaatiossa on varsin lähellä valtion hallintoa, on päätöksentekojärjestelmä eri tyyppinen ja edellyttää laadukkaan asioiden valmistelun ohella hyvää yhteistyötä kunnan luottamushenkilöstön kanssa. Olen käsitykseni mukaan saanut kunnanjohtajana Parikkalassa tilanteen hyvin hallintaan, vaikka parannettavaa aina löytyy. Toisaalta upseerin perusosaamista on kyky toimia määrätietoisesti silloinkin, kun vastoinkäymiset seuraavat toisiaan ja tätä ominaisuutta on nykyisessä hommassakin testattu.

Parikkalassa on peruspalvelut ja talous kunnossa. Kunta on luonnonläheinen ja alueelta on hyvät liikenneyhteydet. Nyt ja lähitulevaisuudessa on erityisenä haasteena väen ja verotulojen väheneminen. Yksin ja ilman menoleikkauksia ja tulopuolen vahvistamista emme pärjää. Kun turvallisuussektori on minulle hyvin tuttu ja osaamisen ydintä, olen kunnanjohtajana saanut perehtyä kunnan palveluihin vauvasta vaariin. Työ on ollut haasteellista ja antoisaa. Ehkä parasta siinä on itse kuntalaiset, joiden parissa viihdyn hyvin ja saamaani palautetta pystyn käyttämään myös konkreettisesti asioiden kehittämiseen.”

Keskeisimmät virkatehtävät:

2014- Parikkalan kunnanjohtaja

2010-2014 Raja- ja merivartiokoulun johtaja

2005-2010 Henkilöstö-osaston apulaisosastopäällikkö/SM rajavartio-osasto

2002-2004 Raja- ja meriosaston rajavavontayksikön päällikkö /SM rajavartio-osasto

1998-2002 Apulaiskomentaja/Kaakkois-Suomen rajavartiosto

1995-1998 Aluepäällikkö ja toimistopäällikkö/Kaakkois-Suomen rajavartiosto

1990-1993 Kurssinjohtaja/Rajakoulu

1985-1989 Opetusupseeri, joukkueenjohtaja, varapäällikkö/Kainuun rajavartiosto

Työskentely työryhmissä kansallisesti ja kansainvälisesti:

Frontex yhteistyö turvallisuusoppilaitosten rehtorien välillä 2010-2014

Suomalais-venäläisen koulutuksen ja tutkimuksen työryhmän pj. 2011-2014

Valtion työnantajaryhmä 2005-2010

UM:n raja-asiantoimikunnan sihteeri 2002-2004

Suomalais-venäläisen rajavesistökomission RVL jäsen 2003-2004

Kunnallista ja maakunnallista yhteistyötä sekä vaikuttamista 2019-

Eksoten kuntajohtajien neuvottelukunta, Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunta, Imatran seudun seututyövaliokunta, LC Parikkala (presidentti 2018-2019), Kaakkois-Suomen rajamieskilta ry, Immolan upseerikerho, Imatran reserviupseerikerho ry, Talvisodan Veteraanien Uukuniemeläinen perinneosasto ry, Etelä-Karjalan Lotta Svärd perinne ry, JP 27 perinneyhdistys Etelä-Karjalan osasto, Imatran Paasikivi-Seura 
Ruokolahden kansakoulu Tervon kunnassa v.66, Vesa etuoikealla alhaalla
Rajayhteistyötä Latviassa 2013
Partio Myrällä 2014
Suomi 100-v juhlapuhe
Uukuniemi-päivien tunnelmia Heidin ja Jari Sinkkosen kanssa