Parikkalan kunnan tilinpäätös 2018, kunnanjohtajan katsaus

Harjulinna 2018 (1)

Parikkalan kunnan talous on kunnossa ja palvelutarjonta on kattava. Tilikauden ylijäämä on hieman ennakoitua suurempi ja talousarviossa on pysytty kohtuullisesti. Tilinpäätöksessä on lämpölaitoksen myyntivoiton (noin 2 milj.) lisäksi laskennallisesti otettu huomioon varauksena Eksoten alijäämä ja aikaisempien vuosien maksuosuuksien tasaus (ns. clearing).

Jätevedenpuhdistamon rakentaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa. Kalvotekniikkaan perustuvan prosessin ja rakennuttamisen hallinta osoittautuivat haasteelliseksi. Vaikka hankkeessa on paljon opiksi otettavaa, saataneen uusi laitos valmiiksi kevään aikana. Kirjolan koululla on huolestuttavasti tullut esille huonosta sisäilmasta johtuvia ongelmia, jotka toivottavasti saadaan hallintaan samanaikaisesti kun uusien tilojen suunnittelu on käynnissä. On mahdollista, että tilanne edellyttää kevään aikana pikaisia toimenpiteitä korvaavien tilojen hankkimiseksi.

Vuosia valmisteltu ja kunnalta paljon voimavaroja vaatinut maakunta- ja soteuudistus ei toteudu kaavaillussa muodossa. Toivottavasti seuraava sote-malli on yksinkertaisempi ja luo edellytykset toimintojen kehittämiseen seuraavien vuosien aikana. Vaikka tilanne näyttää talouden osalta haasteelliselta, voidaan Eksoten kehittäminen ajoittaa pidemmälle aikavälille. Kustannustaso on nousemassa tasolle, mitä omistajakuntien talous ei kestä ja näin muutokset ovat välttämättömiä. Palveluverkkoa ja – konseptia uudistaessa kunnan on vahvasti ajettava kuntalaisten etua ja varmistettava riittävät palvelut maakunnan pohjoispäässä.

Kunnan väkiluku ja työpaikat vähenevät tasaisesti. Valtionosuudet ja verotulot pysyvät korkeintaan samalla tasolla. Lähivuosina joudutaan velanottoa lisäämään ja uudet investoinnit edellyttävät suurempaa vuosikatetta. Samalla vajaakäytössä olevista kiinteistöistä pitää päästä eroon. Menoja on vähennettävä ja tulopuolta kasvatettava, mikä on keskeisin haaste arvioitaessa kunnan elinmahdollisuuksia pitkällä aikajänteellä.

Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa on tarkasteltava samalla mahdollisuuksia palvelujen ja henkilöstön karsimiseen tai ainakin uuteen kustannustehokkaampaan palvelukonseptiin. Ehkä myös seutukunnallisesta yhteistyöstä lähikuntien, etenkin Rautjärven kanssa, löytyy ratkaisuja joiden avulla palveluja tuotetaan yhteisesti.

Vuosi 2018 jää taakse ja uudet haasteet odottavat. Kiitos Parikkalan kunnan luottamushenkilöstölle hyvästä yhteistyöstä vuoden 2018 aikana. Kiitokset kunnan työntekijöille vahvasta sitoutumisesta kuntaan ja hyvästä työpanoksesta kunnan tehtävien ja palvelujen toteuttamiseksi.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Vesa Huuskonen

Vesa Huuskonen