Varhaiskasvatus, koulutoimi, työllisyys, vanhushuolto

Parikkalan kunnanjohtajan puhe Orpokotijuhlien alkajaisseuroissa 16.8.2019

Saaren kirkko Hyvät Orpokotijuhlien osanottajat! Kunnat, myös Parikkala, kantavat tehtäviensä mukaisesti huolta kuntalaisista vauvasta vaariin. Varhaiskasvatus, koulutoimi, nuorisotyö ja vapaan sivistystyön osalta kansalaisopisto antavat omalta osaltaan eväitä elämää varten. Perheiden kohtaaminen on tullut myös kunnille aikaisempaa tärkeämmäksi. Peruskunnissa, kuten Parikkalassa on kunnan ohella seurakunnan ja järjestöjen rooli tässäkin työssä keskeinen. Parikkala on parasta yhdessä. Täällä on yhdessä tekemisen meininki. Pyritään pitämään kaikista huolta jatkossakin. Kunnissa ja seutukaupungeissa on väki vähenemässä ja vanhusväestön suhteellinen osuus kasvaa, mikä asettaa samalla haasteita kunnan palveluille. Sosiaali- ja terveyspalvelut kehittyvät ja muun muassa kotona asumisen järjestelyistä ja turvallisen arjen varmistamisesta on tullut yhä merkittävämpi tuen muoto. Samalla luodaan edellytyksiä asua ja elää pitkään tutussa ympäristössä ja omassa kodissa. Tilanne, missä omat lapset…

Jatka lukemista Parikkalan kunnanjohtajan puhe Orpokotijuhlien alkajaisseuroissa 16.8.2019

Ehdokashaastattelu Parikkalan-Rautjärven sanomiin 21.2.2019

1. Jos sote-uudistus kaatuu, niin mihin suuntaan Etelä-Karjalan nykyistä Eksote-mallia pitäisi viedä? Eksotessa on tehty paljon uraauurtavaa ja esimerkillistä työtä. Lähtökohdat kehittämiselle ovat hyvät. Tänä keväänä päivitettävässä strategiassa tulisi tarkastella maakunnan kehitystä, väkilukua ja väestörakennetta 10-20 vuoden aikajänteellä. Johtopäätökset on käytävä läpi kaikkien jäsenkuntien kanssa perusteellisesti yhteisen näkemyksen löytämiseksi. Palveluverkon ohella on tarkasteltava palvelujen tuottamistapaa, tekniikan suomia mahdollisuuksia, kotihoidon ja kotona asumisen turvallisuuden kehittämistä ja tietysti myös sosiaalipalveluja ml lasten ja nuorten parissa tehtävä työ osana sote-kokonaisuutta. Päivystävän sairaalan asemaa on pyrittävä vahvistamaan esimerkiksi yhteistyöllä maakuntien kesken. Jäsenkuntien osalta on olennaista, että syntynyt alijäämä pystytään suunnitelmallisesti kattamaan ja jatkossa kustannuskehitys pysyy vakaana. Myös valtiolta tarvitaan tukitoimia. Valtionosuuksissa on nykyistä enemmän otettava huomioon väestömäärän rinnalla ikärakenne, joka Etelä-Karjalassa…

Jatka lukemista Ehdokashaastattelu Parikkalan-Rautjärven sanomiin 21.2.2019

Iloista ilmettä Parikkalassa kesällä 2018

Toukokuu on ollut hellepäivineen poikkeuksellisen lämmin ja odotukset kesän osalta ovat korkealla. Järvivesi on uimakunnossa ja mökkikausi on alkanut tavanomaista aikaisemmin. Vaikka työ ja koulu ovat jatkuneet, on mieli jo siirtynyt kesävaihteelle. Kesäkuun alussa koululaiset jalkautuvat lomalle, opiskelijat kesäduuniin tai vapaalle ja opintonsa päättäneet siirtyvät elämässä uuteen vaiheeseen, jonka myötä henkilökohtainen vastuu on aikaisempaa suurempi. Työpaikoilla on kesäkautta pohdittu toisaalta töiden jatkuvuuden ja henkilökohtaisten lomatoiveiden pohjalta. Nyt on kaikki valmista. Tervetuloa kesä! Vaikka ilmastomuutos lisää säävaihteluita ja voi vaikuttaa elämäämme monella tavalla, on Suomessa muutos ennakoitavissa ja hallittavissa. Maataloudelle se voi olla myös mahdollisuus. Valoisan kesän vetovoima kasvaa ja on tuomassa Saimaan alueelle yhä enemmän turisteja. Parikkalassa luonto, sijainti ja ehkä myös turvallisuus ovat valtteja, joita kannattaa…

Jatka lukemista Iloista ilmettä Parikkalassa kesällä 2018

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Kirjolan koululla

Hyvä juhlaväki! Kiitos kutsusta juhlapuhujaksi Kirjolan koulun ja lukion itsenäisyysjuhlaan. Koen tämän tehtävän kunnanjohtajana etuoikeutena. Tilaisuuden ohjelmassa on mukavalla tavalla yhdistetty historia, perinne ja tämä päivä. Tuomalla näkemykseni itsenäisyyteen haluan osaltani vaikuttaa siihen, mitä te lapset ja nuoret olette mieltä itsenäisyydestä. Toivon, että myös oppitunneilla keskustelette asiasta. Menneisyyden tunteminen auttaa meitä ymmärtämään tilannetta vuonna 2018. Sen avulla voimme olla myös kiitollisia siitä, mitä meillä on ja nähdä Suomen ja kotiseutumme tulevaisuus valoisana. Itsenäinen Suomi täyttää huomenna 101 vuotta. Reilut sata vuotta sitten Suomen julistautuessa itsenäiseksi oli I MS juuri päättynyt ja Venäjällä riehui vallankumous. Maassa oli venäläisiä joukkoja, jotka eivät olleet välttämättä kenenkään johdossa. Tilanne oli sekava. Tuskin kuitenkaan maaseutukunnissa ja täällä Parikkalassa mietittiin Euroopan tilannetta tai…

Jatka lukemista Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Kirjolan koululla

Parikkala – Parasta yhdessä!

Vuosi on vaihtumassa. Kunnan osalta on hyvä pohtia, mitä vuosi 2018 antoi, mitä voimme siitä oppia ja tehdä jatkossa paremmin. Parikkalan kunnan peruspalvelut ovat kunnossa ja joiltakin osin niitä saatiin jopa parannettua. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelutarjonta on monipuolista, mistä on kiittäminen myös aktiivisia järjestöjä. Uukuniemen palvelutalosta kuoriutui vapaa-aikatalo niin kuntalaisille kuin lomaansa Parikkalassa viettäville. Rautjärven kanssa yhteinen Simpelejärven kansalaisopisto aloittanee toiminnan syksyllä. Varhaiskasvatuksen ja koulun osalta onnistuttiin hyvin, vaikka orastavat iäkkäiden rakennusten kosteusongelmat ovat nostaneet päätään. Kirjolan koulu – hanke on toteutettava mahdollisimman tiiviissä aikataulussa. Eksoten palveluista on saatu aikaisempaa kriittisempää palautetta, eikä ikäihmisten yksilöllisen hoidontarpeen määrittelyssä ole aina onnistuttu, vaikka palvelukonseptia on kehitetty johdonmukaisesti. Lappeenrannassa K-sairaalan käyttöönotto ei sujunut ongelmitta, mistä johtuen oman hyvinvointikeskuksen vuodeosaston kapasiteettia…

Jatka lukemista Parikkala – Parasta yhdessä!