Parikkalan kunnanjohtajan puhe Orpokotijuhlien alkajaisseuroissa 16.8.2019

Saaren kirkko Hyvät Orpokotijuhlien osanottajat! Kunnat, myös Parikkala, kantavat tehtäviensä mukaisesti huolta kuntalaisista vauvasta vaariin. Varhaiskasvatus, koulutoimi, nuorisotyö ja vapaan sivistystyön osalta kansalaisopisto antavat omalta osaltaan eväitä elämää varten. Perheiden kohtaaminen on tullut myös kunnille aikaisempaa tärkeämmäksi. Peruskunnissa, kuten Parikkalassa on kunnan ohella seurakunnan ja järjestöjen rooli tässäkin työssä keskeinen. Parikkala on parasta yhdessä. Täällä on yhdessä tekemisen meininki. Pyritään pitämään kaikista huolta jatkossakin. Kunnissa ja seutukaupungeissa on väki vähenemässä ja vanhusväestön suhteellinen osuus kasvaa, mikä asettaa samalla haasteita kunnan palveluille. Sosiaali- ja terveyspalvelut kehittyvät ja muun muassa kotona asumisen järjestelyistä ja turvallisen arjen varmistamisesta on tullut yhä merkittävämpi tuen muoto. Samalla luodaan edellytyksiä asua ja elää pitkään tutussa ympäristössä ja omassa kodissa. Tilanne, missä omat lapset…

Jatka lukemistaParikkalan kunnanjohtajan puhe Orpokotijuhlien alkajaisseuroissa 16.8.2019

Evakoiden kunniaksi ja muistoksi oma liputuspäivä

Kunnanjohtajan tervehdys Uukuniemi-päivien pääjuhlassa 30.6.2019 Hyvä juhlaväki! Parikkalan kunnan ja tämän Uukuniemen pitäjän vahvuuksia ovat alueen ainutlaatuinen luonto Saimaan ja Laatokan välisellä vyöhykkeellä, hyvin hoidettu talous, alhainen kuntavero, kaikkien saatavilla olevat ja myös pitäjille hajautetut kuntapalvelut, alueen yhteydet eri liikennemuodoilla ja elämisen vakaus ja turvallisuus. Myös työllisyys on kehittynyt myönteisesti ja joillakin aloilla meillä on jopa työvoimapulaa. Olemme hieman kauempana seutukaupungeista ja emme hyödy niiden vetovoimasta. Joudumme rakentamaan useimmat palvelukokonaisuudet itsenäisesti. Kunnan alueella emme voi menestystä perustaa kuntakeskukseen. Elinvoimaa on pidettävä yllä myös pitäjien ja lukuisten kylien osalta. Elinvoima ja paikallinen vireys on jatkossakin vahvasti kunnan ja kuntalaisten käsissä ja vastuulla. Kuntastrategiassa korostetaan elinkeinomyönteisyyttä ja sitä myötä verotulojen avulla koko alueemme elinvoimaisuutta. Yhteistyössä Etelä-Karjalan yrittäjien kanssa panostamme…

Jatka lukemistaEvakoiden kunniaksi ja muistoksi oma liputuspäivä

Parikkala – Parasta yhdessä

Kunnanjohtajan tervehdys Kesälehteen 2019 Seutukuntamme vahvuuksia ovat luonto, yhteydet, talous ja turvallisuus. Luonto on ainutlaatuinen ja sijaintimme Saimaan-Laatokan välisellä yhdyskäytävällä tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia, jotka uusiutuvat ja elävät aina vuodenaikojen vaihtuessa. Vaikka yhteydet kunnan alueella voisivat olla paremmat, halkoo valtatie kunnan alueen, raideliikenne kulkee Helsingin, Joensuun ja Savonlinnan suuntaan hyvin ja lentokentät Savonlinnassa ja Lappeenrannassa ovat saavutettavissa. Kunnan palvelutarjonta on kattava, mistä on kiittäminen hyvin hoidettua taloutta. Ehkä parasta kunnassamme on kuitenkin itse kuntalaiset ja kesäasukkaat. Alueen vireys ja kunnan vetovoima on meille kaikille tärkeää. Yritetään yhdessä nähdä metsä puilta ja olla ylpeitä siitä, mitä meillä on. Parikkalan kuntastrategia korostaa elinvoiman vahvistamista ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Erityisen merkittävänä pidän konkreettisen yhteistyön tiivistämistä kunnan, yrittäjäyhdistysten ja yrittäjien välillä.…

Jatka lukemistaParikkala – Parasta yhdessä

Parikkalan kunnan tilinpäätös 2018, kunnanjohtajan katsaus

Parikkalan kunnan talous on kunnossa ja palvelutarjonta on kattava. Tilikauden ylijäämä on hieman ennakoitua suurempi ja talousarviossa on pysytty kohtuullisesti. Tilinpäätöksessä on lämpölaitoksen myyntivoiton (noin 2 milj.) lisäksi laskennallisesti otettu huomioon varauksena Eksoten alijäämä ja aikaisempien vuosien maksuosuuksien tasaus (ns. clearing). Jätevedenpuhdistamon rakentaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa. Kalvotekniikkaan perustuvan prosessin ja rakennuttamisen hallinta osoittautuivat haasteelliseksi. Vaikka hankkeessa on paljon opiksi otettavaa, saataneen uusi laitos valmiiksi kevään aikana. Kirjolan koululla on huolestuttavasti tullut esille huonosta sisäilmasta johtuvia ongelmia, jotka toivottavasti saadaan hallintaan samanaikaisesti kun uusien tilojen suunnittelu on käynnissä. On mahdollista, että tilanne edellyttää kevään aikana pikaisia toimenpiteitä korvaavien tilojen hankkimiseksi. Vuosia valmisteltu ja kunnalta paljon voimavaroja vaatinut maakunta- ja soteuudistus ei toteudu kaavaillussa muodossa. Toivottavasti seuraava…

Jatka lukemistaParikkalan kunnan tilinpäätös 2018, kunnanjohtajan katsaus

Kirjoitus Sotilasaikakausilehdessä 2/2019

Rajaupseerina kohti eduskuntaa Sain rajaupseerina palvella laaja-alaisesti erilaisissa tehtävissä. Rajavartiolaitoksessa tiivis Venäjä- ja lähialueyhteistyö laajeni 1990-luvulla nopeasti kansainvälistyvässä toimintaympäristössä Euroopan unionin puitteissa toteutettavaan konkreettiseen ja myös tulokselliseen kanssakäymiseen. Siirtyminen vuonna 2005 operatiivisista tehtävistä henkilöstöalalle ja miltei heti työnantajan edustajana sovittelemaan Rajavartioliiton lakkoa opetti kantapään kautta käymään neuvotteluja haasteellisessa ja paineisessa tilanteessa, jossa julkisuus oli päivittäistä. Tämä henkilöstöjohtamisen korkeakoulu opetti paljon ja erityisesti luottamaan omiin kykyihin. Jo kadettina olemme oppineet, ettei mikään tehtävä ole mahdoton. Upseerin perusosaamista on kyky toimia määrätietoisesti ja tehtävä kirkkaana mielessä silloinkin, kun vaikeudet seuraavat toisiaan. Vaikka kyse on erityisesti kriisiajan valmiudesta, testataan sitä ajoittain myös rauhan aikana. Raja- ja merivartiokoulun johtajan pestin lähestyessä loppuaan pohdin mahdollisuuksiani hyödyntää osaamistani reservissä. Kun Parikkalassa avautui kunnanjohtajuus,…

Jatka lukemistaKirjoitus Sotilasaikakausilehdessä 2/2019
Read more about the article Tervehdys 13.3.2019 Talvisodan päättymisen muistotilaisuudessa Uukuniemellä
Kuva on Uukuniemen kirkosta v. 2017

Tervehdys 13.3.2019 Talvisodan päättymisen muistotilaisuudessa Uukuniemellä

Talvisodassa Suomi taisteli olemassaolostaan. Suomi ei ollut varautunut taistelemaan yksin suurvaltaa vastaan. Sota alkoi 30.11.1939 ilman sodanjulistusta, myös kotirintama sai kokea sodan kauhuja heti alkamispäivänä vihollisen pommittaessa 16:sta paikkakuntaa. Talvisota oli Suomelle torjuntavoitto. Neuvostojohto kuvitteli valtauksen tapahtumassa muutamassa viikossa. Näin ei todellakaan tapahtunut. Heikosti talveen varautuneet ja meidän olosuhteisiimme heikosti koulutetut joukot hyytyivät pakkaseen ja suomalaisten joukkojen sitkeään puolustukseen. Raatteessa divisioona tuhottiin lähes täydellisesti. Neuvostojoukkojen materiaalinen ja miehistöylivoima pakotti yksin suurvaltaa taistelleen Suomen rauhaan kovin ehdoin. Uukuniemen miesten sotareissu alkoi syksyllä -39 ylimääräisillä kertausharjoituksilla Lahdenpohjassa. Suurin osa heistä sijoittui JR 34:n viidenteen komppaniaan. Kuuluisin taistelupaikka oli Kollaan joki, jonka voimme nähdä kirkkomaan sankarihaudoilla. Moskovan rauhassa 4/5 osaa pitäjän maa-alasta jäi Neuvostoliiton puolelle. 4000 uukuniemeläistä joutui etsimään uuden…

Jatka lukemistaTervehdys 13.3.2019 Talvisodan päättymisen muistotilaisuudessa Uukuniemellä

Ehdokashaastattelu Parikkalan-Rautjärven sanomiin 21.2.2019

1. Jos sote-uudistus kaatuu, niin mihin suuntaan Etelä-Karjalan nykyistä Eksote-mallia pitäisi viedä? Eksotessa on tehty paljon uraauurtavaa ja esimerkillistä työtä. Lähtökohdat kehittämiselle ovat hyvät. Tänä keväänä päivitettävässä strategiassa tulisi tarkastella maakunnan kehitystä, väkilukua ja väestörakennetta 10-20 vuoden aikajänteellä. Johtopäätökset on käytävä läpi kaikkien jäsenkuntien kanssa perusteellisesti yhteisen näkemyksen löytämiseksi. Palveluverkon ohella on tarkasteltava palvelujen tuottamistapaa, tekniikan suomia mahdollisuuksia, kotihoidon ja kotona asumisen turvallisuuden kehittämistä ja tietysti myös sosiaalipalveluja ml lasten ja nuorten parissa tehtävä työ osana sote-kokonaisuutta. Päivystävän sairaalan asemaa on pyrittävä vahvistamaan esimerkiksi yhteistyöllä maakuntien kesken. Jäsenkuntien osalta on olennaista, että syntynyt alijäämä pystytään suunnitelmallisesti kattamaan ja jatkossa kustannuskehitys pysyy vakaana. Myös valtiolta tarvitaan tukitoimia. Valtionosuuksissa on nykyistä enemmän otettava huomioon väestömäärän rinnalla ikärakenne, joka Etelä-Karjalassa…

Jatka lukemistaEhdokashaastattelu Parikkalan-Rautjärven sanomiin 21.2.2019

Suomalaista ja eurooppalaista ulkomaalaispolitiikkaa

S (Esitelmä Luumäen reservinupseereille ja reserviläisille 11.2.2019) JOHDANTO Hyvät kuulijat! Olen kiitollinen mahdollisuudesta alustaa kerhoillassanne ulkomaalaispolitiikasta, joka on teemana mielipiteitä herättävä ja josta varmasti jokaisella on valveutunut käsitys. Olen taustaltani rajaupseeri ja sisäministeriön hallinnonalalla urani tehneenä luonnollisesti ollut tekemisissä ulkomaalaisasioiden kanssa. Kertaan aluksi muutamia perusasioita. Yleisen näkemyksen mukaan ulkomaalaispolitiikka on osa ulkopolitiikkaa ja siihen kuuluu keskeisenä tekijänä turvapaikkapolitiikka. Suomesta turvapaikkaa voi hakea vain Suomen valtion alueella. Hakemus jätetään rajalla rajavartiolaitokselle tai sisämaassa poliisille. Turvapaikkahakemusta ei voi tehdä Suomen ulkomailla olevassa edustustossa tai ottamalla ulkomailta kirjeitse tai sähköpostitse yhteyttä Suomeen. Suomessa turvapaikanhakijoiden vastaanottoa säätelee Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta eli vastaanottolaki. Turvapaikkahakemuksia käsittelee Maahanmuuttovirasto. Hakemuksen käsittelyaikana hakija oleskelee vastaanottokeskuksessa siinä maassa, jossa hakee turvapaikkaa. Myönteinen päätös voi olla turvapaikka eli pakolaisasema, uhkan tai vaaran perusteella toissijainen suojelu tai oleskelulupa muulla…

Jatka lukemistaSuomalaista ja eurooppalaista ulkomaalaispolitiikkaa

Veteraanipäivän elämyskonsertti 100-v Suomessa

Joulukuun 4. päivänä 1917 P. E. Svinhufvudin johtama porvarillinen Svinhufvudin senaatti antoi Suomen itsenäisyysjulistuksen, minkä jälkeen eduskunta joulukuun 6. päivänä äänin 100–88 hyväksyi hallituksen toimia tukevan päätöslauselman. Kyseisestä päivästä katsotaan itsenäisen Suomen historian saaneen alkunsa. Itsenäisyyttämme on koetelleet niin sisällissota kuin talvi- ja jatkosodatkin. Sotien jälkeinen jälleen rakentaminen sisälsi nousu ja laskukausia, joista kokonaisuutena on selvitty hyvin ja maatamme pidetään kauempaa katsoen eräänä kehittyneimmistä hyvinvointivaltioista. Kansallisen veteraanipäivän teema on tällä kertaa "Sinun veteraanipäiväsi – Din veterandag. Veteraanipäivä täyttää 30-vuotta ja on saavuttanut keskeisen asemaan isänmaallisten juhlapäiviemme joukossa. Sinun veteraanipäiväsi teema pysäyttää meidät jokaisen henkilökohtaisesti ajattelemaan käsitystämme isänmaamme tilasta. Suomi maailman kärjessä Väkiluvultaan Suomi on noin 115. suurin valtio, pinta-alaltaan 64:s. Suomen väestö on vain 0,07 prosenttia maailman…

Jatka lukemistaVeteraanipäivän elämyskonsertti 100-v Suomessa

Kunnanjohtajan tervehdys parikkalaisten, seurakunnan ja paikallisten yhdistysten tiedotuslehteen keväällä 2018

Kevät on hienoa aikaa. Luonto herää ja ihmiset sen mukana. Valo lisää energiaa ja positiivisuutta. Kotona, pihamaalla, mökillä ja vaikka parvekkeella on mukavaa puuhasteltavaa. Me omalla tavallamme ja ehkä osittain tiedostamatta valmistaudumme kesään ja ainutlaatuiseen Suomen suveen. Kesään liittyy odotuksia ja suunnitelmia. Tehdäänkö jotakin nyt toisin? Päästetään irti arjesta, työkiireistä, kännyköistä ja muista vempaimista. Otetaan kesä aktiivisesti hallintaan ja nautitaan siitä. Kannustetaan lapset ja nuoret mukaan yhteiseen tekemiseen ja vaihteeksi vaikka leirille, kylään isovanhemmille, sukuloimaan ja viettämään aikaa kaveriporukassa. Perhepiirissä ja ystävien kanssa on vapaa-ajan viettoon lukuisia mahdollisuuksia. Voisiko tällä kertaa tutustua seutumme ainutlaatuiseen luontoon? Siikalahden ohella Rajojen reitti Oronmyllyltä käsin, Pöröpeikon polku ja Uukuniemen jääkausipolku ovat tutustumisen arvoisia. Eikä kyse ole aina rahasta. Muistellaanpa vaikka lapsuuden…

Jatka lukemistaKunnanjohtajan tervehdys parikkalaisten, seurakunnan ja paikallisten yhdistysten tiedotuslehteen keväällä 2018