Parikkalan kunnanjohtajan puhe Orpokotijuhlien alkajaisseuroissa 16.8.2019

Saaren kirkko

Hyvät Orpokotijuhlien osanottajat!

Kunnat, myös Parikkala, kantavat tehtäviensä mukaisesti huolta kuntalaisista vauvasta vaariin. Varhaiskasvatus, koulutoimi, nuorisotyö ja vapaan sivistystyön osalta kansalaisopisto antavat omalta osaltaan eväitä elämää varten. Perheiden kohtaaminen on tullut myös kunnille aikaisempaa tärkeämmäksi. Peruskunnissa, kuten Parikkalassa on kunnan ohella seurakunnan ja järjestöjen rooli tässäkin työssä keskeinen. Parikkala on parasta yhdessä. Täällä on yhdessä tekemisen meininki. Pyritään pitämään kaikista huolta jatkossakin.

Kunnissa ja seutukaupungeissa on väki vähenemässä ja vanhusväestön suhteellinen osuus kasvaa, mikä asettaa samalla haasteita kunnan palveluille. Sosiaali- ja terveyspalvelut kehittyvät ja muun muassa kotona asumisen järjestelyistä ja turvallisen arjen varmistamisesta on tullut yhä merkittävämpi tuen muoto. Samalla luodaan edellytyksiä asua ja elää pitkään tutussa ympäristössä ja omassa kodissa. Tilanne, missä omat lapset ja muut läheiset asuvat muualla, haastaa eri toimijat ja myös järjestösektorin mukaan toimintaan. Tavoitteena on, että rakkaaseen ja muistorikkaaseen kotiin tuodaan palveluja, joilla laitosmaista hoivaa siirretään elinkaaren viimeiseen vaiheeseen, jolloin voimat vähitellen hiipuvat ja kutsu taivaan kotiin lähestyy.

Kunta pyrkii elämään ajassa ja säilyttämään oman vetovoimansa siten, että työpaikkaomavaraisuus säilyy edelleen hyvällä tasolla ja perheiden on täällä hyvä elää ja asua. Uusi jätevedenpuhdistamo on valmistunut ja Kirjolan koulun perusparannus on ajankohtainen ensi vuonna. Toivottavat hankkeet antavat uskoa myös tulevaisuuteen. Kunnassa tehty vetovoimatutkimus osoittaa, että täältä muuttaneet ja tänne muuttaneet näkevät kunnan ja sen palvelut vähintään hyvinä. Olisikin hyvä, että me kaikki pyrkisimme näkemään metsän puilta ja kiinnitettäisiin huomio myös hyviin asioihin. On ollut ilo todeta, että tällä seudulla syntyneet, koulunsa käyneet ja työuransa muulla tehneet palaavat kesäisin kotiseudulleen ja onpa meille tullut myös paluumuuttajia viettämään eläkepäiviään tuttuun lapsuuden ympäristöön.

Saaren Orpokotijuhlilla on merkittävä asema Parikkalan kunnan tapahtumakalenterissa. Vuosi toisensa jälkeen Saaren kirkonmäki kutsuu kuulemaan Jumalan sanaa ja pohtimaan sanan merkitystä omassa elämässämme. Tänä vuonna päivien teema ”Tervetuloa kotiin” puhuttelee meitä kaikkia muistuttaen siitä, että olemme kristittyinä kahden valtakunnan kansalaisia. Vaikka emme voi tietää maallisen elämämme kestoa, on hyvä tiedostaa taivaan kodin olevan meitä varten.

Uskon tapaamisten ja keskustelujen myötä jälleen ystävyyssuhteiden vahvistuvan näiden päivien aikana. Toivon samalla, että Saaren kirkonmäen kauniit maisemat ja puhdas luonto puhuttelee ja antaa viikonlopulle oman leimansa. Sää näyttää suosivan tapahtumaa tänäkin vuonna.

Kiitän Parikanniemisäätiötä, Parikanniemen ystäviä ja seurakuntaa sekä kymmeniä vapaaehtoisia työstä tämän tapahtuman valmistelussa. Toivotan teidät kunnan ja omasta puolestani tervetulleeksi Saaren Orpokotijuhlille.

Vesa Huuskonen

Kunnanjohtaja

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Vesa Huuskonen

Vesa Huuskonen