Kunnanjohtajan tervehdys Uukuniemi-päivien pääjuhlassa 30.6.2019

Hyvä juhlaväki!

Parikkalan kunnan ja tämän Uukuniemen pitäjän vahvuuksia ovat alueen ainutlaatuinen luonto Saimaan ja Laatokan välisellä vyöhykkeellä, hyvin hoidettu talous, alhainen kuntavero, kaikkien saatavilla olevat ja myös pitäjille hajautetut kuntapalvelut, alueen yhteydet eri liikennemuodoilla ja elämisen vakaus ja turvallisuus. Myös työllisyys on kehittynyt myönteisesti ja joillakin aloilla meillä on jopa työvoimapulaa.

Olemme hieman kauempana seutukaupungeista ja emme hyödy niiden vetovoimasta. Joudumme rakentamaan useimmat palvelukokonaisuudet itsenäisesti. Kunnan alueella emme voi menestystä perustaa kuntakeskukseen. Elinvoimaa on pidettävä yllä myös pitäjien ja lukuisten kylien osalta. Elinvoima ja paikallinen vireys on jatkossakin vahvasti kunnan ja kuntalaisten käsissä ja vastuulla.

Kuntastrategiassa korostetaan elinkeinomyönteisyyttä ja sitä myötä verotulojen avulla koko alueemme elinvoimaisuutta. Yhteistyössä Etelä-Karjalan yrittäjien kanssa panostamme sukupolven vaihdoksiin ja luomme edellytyksiä myös yritysten omistajavaihdosjärjestelyihin. Täällä Uukuniemen alueella on saatu paljon aikaiseksi. Parin viime vuoden aikana on Papinniemen leirintäalue kehittynyt suunnitelmallisesti. Biisoniareena on voimissaan ja Niukkalassa on kaupan ohella nyt myös majoituspalveluja. Myös kunta on satsannut alueen hyvinvointiin. Uusi palvelutalosta muodostettu vapaa-ajan keskus on otettu myönteisesti vastaan. Alueen edelleen kehittyminen vaatii uskoa, rohkeutta, uusia ideoita ja ponnistuksia meiltä kaikilta.

Uukuniemi-seura on vahva toimija ja on jälleen liikkeellä teemalla, joka puhuttaa ja jonka pohjalle voi rakentaa uskottavia, koskettavia ja mielenkiintoisia tarinoita, joiden avulla opimme ymmärtämään yhä paremmin tätä päivää. Vaikka omat vanhemmat ja isovanhemmat eivät joutuneet evakkotaipaleelle, on omassa ja meidän kaikkien lähipiirissä kotinsa jättämään joutuneita, joille oman rakkaan kodin menettäminen ja evakkotaival on jäänyt ikuisesti mieleen.

Ylimääräisten harjoitusten aikaan käynnistynyt evakuointi ei sujunut aivan suunnitelmien mukaan ja osa evakoista joutui sodan jalkoihin. Sotaa käyvälle maalle, sen puolustusvoimille ja siviiliviranomaisille oli väestön evakuointi todella haasteellinen tehtävä. Evakoita vastaanottaneet kunnat ja paikallinen väestö ei aina osannut suhtautua tilanteeseen asiallisesti. Ryssittely, rasismi ja kylmäkiskoisuus olivat todellisuutta. Asenteet vaikeuttivat evakoiden kotiutumista. Eikä ihme ollut, että hyvin huomattava osa evakoista palasi jatkosodan aikana kotiinsa Karjalaan, josta he kuitenkin joutuivat luopumaan uudestaan. Sotien jälkeen saattoi olla niin, että suru oli peitettävä, eikä sitä riittävästi voitu purkaa lähipiirissäkään. Ehkä sotien aikainen väestön evakuointi kaipaisi lisää tutkimusta, keskustelua ja jopa oman päivänsäkin meidän kalenterissa. Nostetaan Suomen lippu salkoon myös evakoiden muistoksi.

Kiitän Uukuniemi seuraa ja lukusia talkoolaisia tämän tapahtuman järjestelyistä. Toivotan seuralle edelleen menestystä. Työnne on myös kunnalle erittäin merkityksellistä ja ansaitsee kaiken mahdollisen tuen jatkossakin. Meille Heidin kanssa on aina kunniatehtävä olla mukana tässä juhlassa.

Vesa Huuskonen

Kunnanjohtaja