Parikkalan kunnan tilinpäätös 2018, kunnanjohtajan katsaus

Parikkalan kunnan talous on kunnossa ja palvelutarjonta on kattava. Tilikauden ylijäämä on hieman ennakoitua suurempi ja talousarviossa on pysytty kohtuullisesti. Tilinpäätöksessä on lämpölaitoksen myyntivoiton (noin 2 milj.) lisäksi laskennallisesti otettu huomioon varauksena Eksoten alijäämä ja aikaisempien vuosien maksuosuuksien tasaus (ns. clearing). Jätevedenpuhdistamon rakentaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa. Kalvotekniikkaan perustuvan prosessin ja rakennuttamisen hallinta osoittautuivat haasteelliseksi. Vaikka hankkeessa on paljon opiksi otettavaa, saataneen uusi laitos valmiiksi kevään aikana. Kirjolan koululla on huolestuttavasti tullut esille huonosta sisäilmasta johtuvia ongelmia, jotka toivottavasti saadaan hallintaan samanaikaisesti kun uusien tilojen suunnittelu on käynnissä. On mahdollista, että tilanne edellyttää kevään aikana pikaisia toimenpiteitä korvaavien tilojen hankkimiseksi. Vuosia valmisteltu ja kunnalta paljon voimavaroja vaatinut maakunta- ja soteuudistus ei toteudu kaavaillussa muodossa. Toivottavasti seuraava…

Jatka lukemistaParikkalan kunnan tilinpäätös 2018, kunnanjohtajan katsaus

Kirjoitus Sotilasaikakausilehdessä 2/2019

Rajaupseerina kohti eduskuntaa Sain rajaupseerina palvella laaja-alaisesti erilaisissa tehtävissä. Rajavartiolaitoksessa tiivis Venäjä- ja lähialueyhteistyö laajeni 1990-luvulla nopeasti kansainvälistyvässä toimintaympäristössä Euroopan unionin puitteissa toteutettavaan konkreettiseen ja myös tulokselliseen kanssakäymiseen. Siirtyminen vuonna 2005 operatiivisista tehtävistä henkilöstöalalle ja miltei heti työnantajan edustajana sovittelemaan Rajavartioliiton lakkoa opetti kantapään kautta käymään neuvotteluja haasteellisessa ja paineisessa tilanteessa, jossa julkisuus oli päivittäistä. Tämä henkilöstöjohtamisen korkeakoulu opetti paljon ja erityisesti luottamaan omiin kykyihin. Jo kadettina olemme oppineet, ettei mikään tehtävä ole mahdoton. Upseerin perusosaamista on kyky toimia määrätietoisesti ja tehtävä kirkkaana mielessä silloinkin, kun vaikeudet seuraavat toisiaan. Vaikka kyse on erityisesti kriisiajan valmiudesta, testataan sitä ajoittain myös rauhan aikana. Raja- ja merivartiokoulun johtajan pestin lähestyessä loppuaan pohdin mahdollisuuksiani hyödyntää osaamistani reservissä. Kun Parikkalassa avautui kunnanjohtajuus,…

Jatka lukemistaKirjoitus Sotilasaikakausilehdessä 2/2019